Objednávejte na tel.: 972 225 727

LIKVIDACE SKLÁDEK A ODPADŮ

  • Odstranění ruderárního porostu
  • Ruční nebo mechanizovaný sběr odpadu
  • Využití, likvidace a odvoz odpadu - skládka, spalovna, recyklační zařízení
  • Terénní úpravy
  • Zabezpečení lokality